Historie

Søsterloge nr. 33 Ingrid blev grundlagt (institueret) den 14. november 1948.

Vores moderloge er søsterloge nr. 5 Dr. Margrethe i Roskilde.

Senere er vi blevet moderloge for følgende loger:

  • Den 24. februar 1973 blev søsterloge nr. 57 Anne Marie i Kalundborg, institueret.
  • Den 17. november 1979 blev søsterloge nr. 70 Lærken i Nykøbing Sjælland, institueret.

 

Da søsterloge nr. 33 Ingrid er tæt knyttet til Holbæk Slot, idet vi afholder alle vores logemøder der, er det måske interessant at læse lidt mere om Holbæk Slot. Den tidlige historie kan læses her: Holbæk Slot.

Den senere historie som er relevant for vores Loge listes her:

  • 20. december 1913: Holbæk Slot bliver omdannet til A/S Holbæk Slot, hvis bestyrelse bestod af Odd fellow brødrene H.H. Christiansen, Chr. Christiansen, V. Larsen, K.S. og P.P. Trepperdal.
  • 15. februar 1914 institueredes loge nr. 40 Kong Skjold med 37 brødre. Yderligere 8 brødre blev indviet på stiftelsesdagen.
  • 1920:  A/S Holbæk Slot skøder slottet til loge nr. 40 Kong Skjold.
  • 1967:  Fredningsdokument.
  • 1975:  Tilbygning af indgang, toiletter og delvis køkken. Muliggjort ved en overvældende gave af søster i rebekkaloge nr. 33 Ingrid, Anna Margrete Johansen. År 1973 gav søsteren villaen Kalundborgvej 42 til loge nr. 40 Kong Skjold. Denne gave i forbindelse med dannelsen af et byggefond i både "Ingrid" og "Kong skjold" og lån, betalte tilbygningen.

Udgravningen til tilbygningen skete efter tilladelse og under opsyn af Nationalmuseet ved arkitekt Hertz og Museet for Holbæk og Omegn Østergaard Christensen. Ud over det i brevet fra det lokale museum nævnte, blev der fundet "formsten", dvs. formede eller slebne teglsten, som udgjorde udsmykningen på det originale "fæstes" mure ved indgange og vinduer. Formstenene blev af Nationalmuseet erklæret for Danefæ.Tilsvarende eller lignende er kun fundet ved Gurre Slot, som er bygget før år 1200. Arkitekt broder Karl Sørensen tegnede tilbygningen. 

For at nå til fast grund for tilbygningens sydmur, gravede man 2,5 m ned til morænebakken og stødte på en række sten, som man forsigtigt tydede som grundstenene til det "curian" som biskop Absalon i år 1199 testementerede Sorø Kloster. I gavebrevet nævnes gården Holbæk med tilliggende byer Metheløse, Grubestorp, Tostetorp og Ulfstorp. Skødet udstedtes på bispens borg Havn. Blandt vidnerene var brødrene Esbern Snare. Nationalmuseet var inde på helt af afgrave slotspladsen for at få denne mulighed bekræftet, men frafaldt.